GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası (Politika),Politika’ya atıfta bulunulan www.pirestijboncuk.com dâhil olmak üzere; Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’a ait internet sitesi ve uygulamalarına (birlikte “Web Sitesi”) uygulanmakta ve bu internet sitelerini kullanan kişileri (“Kullanıcı” | “Kullanıcılar”) kapsamaktadır. Web Sitesi kullanımı Politika hüküm ve şartlarının Kullanıcılar tarafından istisnasız kabulüne bağlı olup, Kullanıcılar Web Sitesi’ne erişim sağlayarak bu Politika’nın hüküm ve şartlarını kayıtsız şartsız olarak kabul etmiş sayılırlar.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere Web Sitesi ile Web Sitesi’nden kaynaklı tüm haklar Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’a aittir. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır. Web Sitesi’nde yayınlanan bütün yazılı, görsel, sesli, elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nde yer alan her türlü içeriğin hakları ile telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’a veya kuruluşlara ait olup, söz konusu haklar ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara veya içeriğe, Web Sitesi’nde yer verilmesi, Kullanıcı’nınWeb Sitesi’nde yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içerik Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin işbu Politika’da yer alan şartları veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya ait olup, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’a söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.
 

Her Kullanıcı, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’ un veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Web Sitesi’nde tüm Kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerde eksiklikler, yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi veya manevi zarar da dâhil olmak üzere Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kayıtsız şartsız kabul eder.
 

Kullanıcılar, Web Sitesi’nde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz,Kullanıcılar tarafından iletilen veya yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcılar tarafından Web Sitesi’ne giriş yapmak için kayıt sırasında paylaşılan tüm bilgilerin sorumluluğu yalnızca Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifresi niteliğinde bilgiler açık ve erişilebilir şekilde Prestij boncuk/Yusuf Yavuz’un sistemlerinde tutulmamaktadır.
 

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesi’nin içeriğini, bu kapsamda Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme ve kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. 

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcılar tarafından Web Sitesi aracılığıyla kendisine iletilen bilgileri Politika ve https://www.prestijboncuk.com/aydinlatma-metni internet adresinde yer alan Prestij boncuk/Yusuf Yavuz Aydınlatma Metni, Prestij boncuk/Yusuf Yavuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Web Sitesi’ne erişim sağlanan cihazın veya bağlantının güvenli tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Web Sitesi’nde herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin, bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden mümkün olduğunca faydalanması ve süreçlerinin verimli olarak yürütülebilmesi için değişiklikler ve güncellemeler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Genel olarak, Kullanıcı kim olduğunu belirtmeden ya da kişisel bilgilerini vermeden Web Sitesi’ni ziyaret edebilir. Erişmek için telekomünikasyon hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak, Kullanıcının iletişim verileri (örneğin internet protokol -IP- adresi) veya verilerin kullanımı (örneğin her erişim başlangıcı, bitimi ve kapsamı ile erişilen telekomünikasyon hizmetleri hakkında bilgiler) teknik olarak üretilir ve doğal olarak kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir.

Bu hususlar haricinde Web Sitesi, kendi kullanım şartları bulunan üçüncü taraf hizmetlerini kullanmaktadır. Bu kapsamda, Web Sitesi kapsamında dış kaynak uygulamaları tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu şart ve koşullara kendi bağlantıları aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Politika’da yer alan taahhütler sadece Web Sitesi’nde geçerlidir. Web Sitesi’nden bağlantı ile yönlendirilen ortamların kullanımı ile ilgili o sitelere ait gizlilik ve kullanım şartları ile politikalar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile yönlendirilen veya aktarılan diğer internet sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, kişisel verilerin korunması, gizlilik prensipleri de dahil olmak üzere kullanım şekli veya kuralları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi veya manevi zarar ve kayıplardan Prestij boncuk/Yusuf Yavuz sorumlu değildir.

Resmi makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya Kullanıcı’nın Prestij boncuk/Yusuf Yavuz sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı girişimi tespit edilmesi halinde Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma veya yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Web Sitemiz üzerinde kullanmış olduğumuz tüm çerezler sitenin işletilmesi için zorunlu çerezleri oluşturmaktadır. Kullanım amaçlarına göre dijital platformlarda zorunlu çerezler, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılabilmektedir. Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin aktif olduğu süreye ve kullanım amaçlarına göre kalıcı çerezler kullanılabilmektedir.  Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, Web Sitesi’nin içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Çerezlerin kullanımı Web Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5 inci maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

i. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; Web Sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,

ii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Web Sitemizde kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,

iii. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Web Sitemizin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Web Sitemizin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla

işlenmektedir.

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nınkişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde, veri minimizasyonuilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz çerezleri; arama motorlarını, Web Sitesi ve/veya Web Sitesi’nin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için reklam teknolojisini devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için Web Sitesi’ne ve Web Sitesi’nin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Web Sitesi’nin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, sosyal medya mecraları aracılığıyla Web Sitesi’ne giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir.

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, ayrıca Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect adresini ziyaret edebilirsiniz.

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz dijital platformları üzerinden çerez kullanım ayarlarını değiştirmek suretiyle Kullanıcı ve/veya izleyicilerin tüm çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte, Web Sitesi’nin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda Kullanıcı ve/veya izleyiciye tercih hakkı bırakılamamakta ve talep yönetimi mümkün olamamaktadır. Bazı çerezlerin kapatılması halinde Web Sitesi’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmasının engellenebilecek ve Web Sitesi’ne bu seçim sebebiyle erişemeyebilirsiniz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

 

AdobeAnalytics

 

 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 

 

AOL

 

 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 

 

Google Adwords

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

 

Google Analytics

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

Google Chrome

 

 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

 

Internet Explorer

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 

MozillaFirefox

 

 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

 

 

Opera

 

 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

 

Safari

 

 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

Yandex

 

 

https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

 

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Politika’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Politika kapsamında düzenlenen hususlar ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu doğrultuda, ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunabilmesi adına bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Politika’da sayılan hüküm ve koşullar metnin yayım tarihi olan 29.02.2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Prestij boncuk/Yusuf Yavuz işbu Politika’yı yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.prestijboncuk.com/aydinlatma-metni adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını iletiş[email protected] e-posta adresine veya Prestij boncuk/Yusuf Yavuz, Nalbantoğlu Mah. Orhangazi Meydanı Sayılgan Ege Pasajı Sayılgan Ege Pasajı No: 3 İç Kapı No: Z09 Osmangazi/ Bursa adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Belirtilen usulde iletilen başvurularınız Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ilgili Kanunun 13 üncü hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu yola başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Veri Sorumlusu

Prestij boncuk/Yusuf Yavuz

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR